top of page

OPŁATY

  • 900 zł opłata miesięczna /czesne/ - obejmuje oprócz podstawowego programu edukacyjnego wszystkie zajęcia dodatkowe

  • 490 zł wpisowe – koszt wpisowego na każdy rok uczęszczania dziecka do przedszkola

  • 18,50 zł dzienna stawka żywieniowa

bottom of page