OPŁATY

  • 750 zł opłata miesięczna /czesne/ - obejmuje oprócz podstawowego programu edukacyjnego wszystkie zajęcia dodatkowe

  • 350 zł wpisowe – koszt wpisowego na każdy rok uczęszczania dziecka do przedszkola

  • 15,50 zł dzienna stawka żywieniowa