top of page

ZAJĘCIA REALIZOWANE W RAMACH CZESNEGO

Czesne miesięczne w grupach przedszkolnych uwzględnia opłatę za pełną ofertę edukacyjno-opiekuńczą, w skład której wchodzą poniżej opisane komponenty
Realizacja podstawy programowej
Realizacja podstawy programowej - W oparciu o podstawę programową zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 lutego 2017 roku. 
Rytmika
Język angielski
Szkola jezykowa szostk banino
Będziemy dążyć do tego aby język angielski dla naszych dzieci był zrozumiały i intuicyjny. Będziemy uczyć słówek i zwrotów używanych w mowie potocznej i niezbędnych w życiu codziennym. Nauczymy się licznych wierszyków, piosenek i wyliczanek. Poznamy zabawy w jakie lubią się bawić dzieci w krajach anglojęzycznych. Lekcje języka będą prowadzone w formie inspirującej zabawy tak aby dzieci skorzystały jak najwięcej. Oprócz zaplanowanych zajęć dzieci będą miały kontakt z językiem w trakcie całego dnia przebywania w placówce. Nauczyciele z poszczególnych grup będą utrwalać i powtarzać z dziećmi materiał poznany na zajęciach. Zajęcia będą realizowane 3 razy w tygodniu przez szkołę językową "Szóstka". 
Rytmika

W trakcie tych zajęć dzieci będą poznawać świat muzyki. Będą uczyć się piosenek, układów tanecznych, będą poznawać instrumenty muzyczne oraz będą miały kontakt z muzyką na żywo. Rytmika rozwija pamięć słuchową i wzrokową oraz koordynację ruchową dzieci. Zajęcia będą realizowane raz w tygodniu. 

Taniec
Dance pro szkola tanca banino

Taneczny Mix -Taniec towarzyski i nowoczesny z elementami baletu- to dla przedszkolaków przede wszystkim super zabawa ale także trening równowagi, koordynacji i precyzji ruchu. Dzięki takiej nauce poprzez zabawę ruchy dziecka nabierają lekkości, gibkości i sprężystości. Bardzo ważne jest również to, że pod czas treningów tanecznych w młodych ludziach wyrabia się poczucie rytmu i harmonii. 

Zajęcia będą realizowane raz w tygodniu przez firmę Dance Pro, która proponuje kompleksowe usługi z zakresu tanecznych form ruchu dla dzieci i młodzieży.

Szkołę tańca prowadzi Karolina Urban dyplomowany sędzia, instruktor tańca sportowego oraz Mistrzyni Polski w tańcach latynoamerykańskich.

Judo
akademia judo dragon banino

Funny Judo – to nie tylko doskonała zabawa, ale również wprowadzenie najmłodszych w świat bezpieczeństwa, dyscypliny i pozytywnej rywalizacji. Judo przyczynia się do harmonijnego rozwoju, przekonuje, że nie siła i ciężar ciała a zręczność są czynnikami decydującymi w działaniu. Rozwija szybkość, zwinność, wytrzymałość i siłę, a także spostrzegawczość, opanowanie, odwagę, koncentrację i wytrwałość.                         

Zajęcia będą realizowane raz w tygodniu przez firmę Akademia Judo Dragon założoną przez braci Dominika i Maćka Cząstka wieloletnich zawodników, instruktorów i trenerów judo.            

Gry i zabawy ruchowe 

Znakomita forma aktywności fizycznej. Wzmacnia mięśnie, poprawia koordynację ruchową. Aktywność fizyczna jest źródłem radości i satysfakcji, ale przede wszystkim wyrabia w dzieciach dobre nawyki na przyszłość. Trener będzie realizował z dziećmi różne zabawy sportowe , tory przeszkód, wyścigi rzędów itp. Dzieci będą wykonywać ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami gier zespołowych, brać udział w grach i zabawach ruchowych rozwijających koordynację ruchową oraz ogólną motorykę. Głównym celem zajęć jest wprowadzenie dzieci w świat gier zespołowych i zaszczepieniu w nich pasji do sportu. Zajęcia będą realizowane raz w tygodniu przez Pana Piotra Rześnego absolwenta Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Nauczyciela Wychowania Fizycznego.

Gimnastyka korekcyjna

Gimnastyka korekcyjna, jest specyficzną formą ćwiczeń fizycznych, w których ruch został w pewnej mierze podporządkowany celom terapeutycznym. Wczesne rozpoznanie wad postawy, przy systematycznej pracy, pozwala zminimalizować wadę, lub całkowicie ją usunąć. 

Zajęcia te mają nieoceniony wpływ na wszechstronny rozwój dziecka. Dają możliwość zaspokojenia naturalnej potrzeby ruchu, rozwijają sprawność ruchową ćwicząc i doskonaląc między innymi takie elementy jak: chód, bieg, podskok, wspinanie.     

Zajęcia będą realizowane 1 raz w tygodniu przez Panią  Sylwię Łukaszewicz - absolwentkę Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. W trakcie studiów Pani Sylwia ukończyła, dodatkową 2-letnią specjalizację ze Sportowej Odnowy Biologicznej i Fizjoterapii, jak również, podyplomowe studia z gimnastyki korekcyjnej i wczesnego usprawniania. Od ponad 12 lat zajmuję się gimnastyką korekcyjną, ucząc dzieci, reguł poprawnego ćwiczenia. Pani Sylwia jest również terapeutą zajęciowym pracującym z dziećmi z Zespołem Dawna i spektrum autyzmu oraz terapeutą ręki 1 i 2 stopnia. 

Warsztaty chemiczne i przyrodnicze

Doskonale wiemy, że dzieci to ciekawi i żądni wiedzy badacze przyrody. Pokażemy naszym przedszkolakom piękno zjawisk przyrodniczych, proste i ciekawe doświadczenia które będą mogli samodzielnie i oczywiście bezpiecznie wykonać. Sami zbudują tor wyścigowy i urządzą wyścigi napędzanych magnesami bolidów, wycisną kapuściany sok i użyją go do kolorowych doświadczeń, zachęcą ogórka do wydawania tajemniczych dźwięków czy przeprowadzą testy herbaciane. 

Zajęcia będą realizowane raz w miesiącu przez firmę Smart_Lab trójmiejską firmą wywodząca się z Akadmickiego Inkubatora Gospodarczego Politechniki Gdańskiej, działająca na terenie całego kraju i zajmująca się popularyzacją nauk przyrodniczych wśród najmładszych , ze szczególnym uwzględnieniem chemii, fizyki, ekologii, techniki oraz biologii. 

Kuchenne rewolucje w gotowaniu

Na warsztatach będziemy stawiać nacisk na zdrowe odżywianie dzieci. Dania jakie będziemy przygotowywać będą robione w dużej mierze z owoców i warzyw.

Podczas zajęć dzieci będą przygotowywać ciekawe potrawy, a w międzyczasie będziemy rozmawiać o zdrowym żywieniu, sezonowości w kuchni i bezpiecznym gotowaniu. W trakcie tych zajęć będziemy razem z dziećmi poznawać zapachy i smaki różnych przypraw i produktów. Nauczymy się rozpoznawać owoce i warzywa oraz poznamy ich sezonowość. Warsztaty będziemy dostosowywać do zbliżających się świąt i kartek z kalendarza np. dzień czekolady, dzień ziemniaka itp. 

Zajęcia będą realizowane jeden raz w miesiącu.

Bajkoterapia

Zajęcia te polegają na wykorzystywaniu bajek w celach terapeutycznych, edukacyjnych czy relaksacyjnych. Naszym celem codziennego czytania dzieciom spokojnych i bezpiecznych bajek jest odprężenie i uspokojenie dzieci jak również rozwijanie ich wyobraźni. Zajęcia realizowane w trakcie codziennych zajęć.

ABC bezpieczeństwa

Realizując te zajęcia będziemy dbać o zwiększenie bezpieczeństwa naszych dzieci poprzez kształtowanie oraz utrwalenie prawidłowych postaw i nawyków przydatnych w życiu / poruszaniu się po drogach, zachowanie w sytuacjach niebezpiecznych, relacje z osobami których nie znamy, kontakt ze zwierzętami itp./.

 

Program autorski przedszkola Hocki Klocki. Zajęcia realizowane wg miesięcznego planu pracy placówki.

Realizacja podstawy programowej
Język angielski
Rytmika
Taniec
Karate/Judo
Gry i zabawy ruchowe
Ginastyka korekcyjna
Warsztaty chemiczne i przyrodnicze
Kuchenne rewolucje w gotowaniu
Bajkoterapia
ABC bezpieczeństwa
Z ekologią za pan brat
Z ekologią za pan brat

Otaczająca nas przyroda jest bezcennym skarbem. Szacunku do niej powinniśmy uczyć już od najmłodszych lat. Kształtując wrażliwość dziecka na piękno natury, chronimy środowisko i dbamy o przyszłość kolejnych pokoleń.

Program autorski przedszkola Hocki Klocki. Zajęcia realizowane wg miesięcznego planu pracy placówki.

Program adaptacyjny dla nowych przedszkolaków
Program adaptacyjny dla nowych predszkolaków
Plan Dnia
Kliknij i pobierz
Sprawdź 
PLAN DNIA
bottom of page